นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุน
Email This Print This 

วันที่ กิจกรรม
20 เม.ย. 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561
เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 11 สุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
9 พ.ย. 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2560
เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 เม.ย. 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ อาคารออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
21 เม.ย. 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ อาคารออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
23 เม.ย. 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เวลา 10.00 น. ณ ห้องนิวยอร์ก ชั้น 2 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ อาคารออลซีซั่นส์เพลส 87/2 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
24 เม.ย. 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เวลา 10.00 น. ณ ห้องเบเวอรี่ ฮิลส์ ชั้น 2 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ อาคารออลซีซั่นส์เพลส 87/2 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
22 เม.ย. 2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ อาคารออลซีซั่นส์เพลส 87 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
19 เม.ย. 2555
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
21 ต.ค. 2554
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554
เวลา 10.00 น. ณ ห้องลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ อาคารออลซีซั่นส์เพลส 87 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
14 ก.ย. 2554
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ, อาคารออลซีซั่นส์ เพลส, 87 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
28 เม.ย. 2554
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพฯ
27 เม.ย. 2553
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพฯ
28 เม.ย. 2552
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพฯ
25 เม.ย. 2551
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพฯ
Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2013 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.