นักลงทุนสัมพันธ์

สาส์นจากประธานกิตติมศักดิ์
Email This Print This 


นายประยุทธ มหากิจศิริ
ประธานกิตติมศักดิ์

ผมในนามของประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ ใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านของบริษัทฯ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ รับผิดชอบในงาน จนทำให้บริษัทฯ มีผลงานและประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้

ในปี 2559 ผมในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาแล้ว จึงมีความยินดีเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทฯได้บรรลุผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจมากโดยมีอัตราการเติบโตของกำไรเป็นอันดับ 1 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีกำไรเพิ่มขึ้น 391.34% จากงวดเดียวกันของปี 2558 และเพิ่มยอดการขายให้สูงขึ้น ด้วยสเตนเลสคุณภาพชั้นสูงหลากหลายเกรด ซึ่งพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้กว้างขวางมากขึ้น จึงทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นในหลายภาคส่วน รวมถึงการบริการที่ได้มาตรฐาน และเป็นมืออาชีพจนเป็นที่น่าพึงพอใจของลูกค้า ทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสำคัญส่งเสริมให้โพสโค-ไทยน๊อคซ์เป็นแบรนด์ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตสแตนเลสรีดเย็นในตลาดอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2560 ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่าน ในการใช้ความตั้งใจ ความพยายาม และความเชี่ยวชาญของทุกคน เพื่อผลักดันให้บริษัทฯของเราบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และเจริญก้าวหน้าซึ่งจะทำให้บริษัทฯเติบโตไปอย่างยั่งยืน ผมมีความภูมิใจและยินดีร่วมสนับสนุนเพื่อให้โพสโค-ไทยน๊อคซ์ของเราเป็นหนึ่งในองค์กรที่ดีที่สุดของประเทศไทยสมตามเป้าหมายและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่พวกเราตั้งเอาไว้

Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2013 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.