นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
Email This Print This 

สำนักงานใหญ่

บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
0-2494-3130-49
0-2494-3178-9
Investorrelations@poscothainox.com
http://www.poscothainox.com

อีเมล์ติดต่อ

ชื่อ - นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
อาชีพ :
บริษัท :
หัวข้อ :
ข้อความ :