นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอ
Email This Print This 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่ : 20 เม.ย. 2561
ขนาดไฟล์ : 1.15 MB

 

Opportunity Day Q3 2017

วันที่ : 09 พ.ย. 2560
ขนาดไฟล์ : 541 KB

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่ : 21 เม.ย. 2560
ขนาดไฟล์ : 723 KB

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันที่ : 21 เม.ย. 2559
ขนาดไฟล์ : 577 KB

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันที่ : 23 เม.ย. 2558
ขนาดไฟล์ : 751 KB

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันที่ : 24 เม.ย. 2557
ขนาดไฟล์ : 2.15 MB

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วันที่ : 22 เม.ย. 2556
ขนาดไฟล์ : 272 KB

 
Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2013 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.